Michal Weingart LL.M.

 

Narodený 8.12.1982 v Ilave na Slovensku

Od roku 2002 žijem v nemeckom Bielefelde

 

Moje štúdium som absolvoval ako Bachelor of Laws v študijnom odbore obchodné právo na odbornej vysokej škole FH-Bielefeld. V Novembri 2015 som dokončil magisterské štúdium Master of Laws LL.M. IT-Law & IP-Law na Leibniz univerzite v Hannoveri a na univerzite vo Viedni. Zameral som sa na nasledovné právne odvetvia:

 • internetové právo (IT-Law)
 • právo o ochrane osobných údajov
 • právo duševného vlastníctva (IP-Law)
 • eCommerce
 • obchodné právo
 • pracovné právo
 • právo spoločností
 • daňové právo
 • zmluvné právo
 • právo Európskej Únie

Navštevoval som priemyselnú a ekonomickú školu Carl-Severing-Schule Bielefeld v Nemecku. Maturoval som na Gymnáziu v Považskej Bystrici a prospel s vyznamenaním. Pracovné skúsenosti som zbieral ako: 

 

 • tlmočník a prekladateľ INA Schäfflergruppe KG
 • právne oddelenie Stadtwerke Bielefeld
 • právne poradenstvo v oblasti internetového práva 
 • praktikum Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 • Key Account Manager, topgres Industriekeramik GmbH & Co.KG
 • Export Account Manager, Nobilia Werke J. Stickling
 • Content Manager, SYNAXON AG
 • Freelancer, tlmočník a prekladateľ, INTERNA komunikácia vo všetkých jazykoch
 • Agentur für Arbeit - Úrad práce v Nemecku, zodpovededný za mladých do 25r.